Kontakt

Dane kontaktowe

SYNERGIC Sp. z o.o.

Siedziba Spółki:

ul Tamka 16, lok. U4
00-349 Warszawa

 

tel.: +48 22 828 08 85

fax: +48 22 828 08 86

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000360924

 

NIP: 534-24-51-464
REGON: 142482776
Kapitał zakładowy: 505.000,00 zł

Napisz do nas

Kontakt